บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจด้านเครื่องพ่นสารเคมี เคมีภัณฑ์ทางสาธารณสุขและปศุสัตว์ สารกำจัดแมลงในบ้านเรือน สารขับไล่นก และสารฆ่าเชื้อโรค โดยมีโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์และบรรจุผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวิธีการที่ดีในการผลิต หรือ GMP(GoodManufacturing Practice ) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุขและมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO14001:2004เรามีนโยบายเน้นเรื่องคุณภาพและ ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ต้องผ่านการวิจัยและพัฒนาก่อนนำออกสู่ตลาด รวมทั้งความปลอดภัยของผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม