ซีแทค ซุปเปอร์
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงที่มีสารออกฤทธิ์สามชนิดมีฤทธิ์การทำลายแมลงแตกต่างกัน                         ทำให้แมลงยากต่อการสร้างสารออกมาต่อต้านจึงทำให้ไม่มีการดื้อยา                         ของแมลงต่อสารเคมี                        
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุง แมลงวัน ตามบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน                         สวนอาหาร สนามบิน ฯลฯ
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด


ซีแทค พีบี
คุณสมบัติ         สารกำจัดแมลงใหม่ล่าสุด ผลิตเลียนแบบสารธรรมชาติ มีความ

                         ปลอดภัยสูงมีประสิทธิภาพในการกำจัดแมลงได้ดีและรวดเร็ว แต่ออก

                         ฤทธิ์คงทนอยู่ได้ยาวนานมีโครงสร้างที่คงทนต่อการทำลายของแสง

                         แดดและป้องกัน การดื้อยาของแมลงต่อสารเคมี                  
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดแมลงบิน เช่น ยุง แมลงวัน และแมลงคลาน เช่น แมลง สาบ มด                         ปลวก
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด   


 ฟลูแทค ซุปเปอร์
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงที่ถูกผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปสูตรน้ำมัน ประกอบด้วยสารออก                         ฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยด์ ใช้ได้ดีในกรณีที่แมลงดื้อต่อสารในกลุ่มออร์กา โนคลอรีน                         ออร์กาโนฟอสเฟต สารไพรีทรอยด์และคาร์บาเมท ออกฤทธิ์ ได้อย่างรวดเร็ว                         (fast knock down)              
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ และแมลงวัน
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด   

  


เพอร์แทค
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์เลียนแบบสารจากพืชดอกไพรี                          ทรัมที่มีอยู่ในธรรมชาติ ซึ่งไม่มีสารCyano Groupอยู่ในโครงสร้าง                         โมเลกุลมีความคงทนต่อแสงแดดและมีฤทธิ์คงทนในการป้องกัน                          กำจัดแมลงได้นานกว่า
ประโยชน์          ใช้ป้องกันกำจัดยุง ในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด   


เพอร์แทค อาร์ทียู
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ออกฤทธิ์ในการป้องกันและ                          กำจัดแมลง
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุงลายในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ                30 ลิตร

  

คลิกดู โบรชัวร์

เดลต้าแทค
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงที่มีสารออกฤทธิ์สามชนิดอยู่รวมกัน ช่วยกันเสริมฤทธิ์ในการกำจัด

                         แมลงและลดการดื้อยาของแมลงต่อสารเคมี
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุง แมลงวัน ตามบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน                         สวนอาหาร สนามบิน ฯลฯ
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด 


เดลแทค 05
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ ออกฤทธิ์กำจัดแมลง               
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุง และแมลงวัน ตามบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ ต่างๆ
วิธีใช้                ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด   


อัลแทค10
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงกลุ่มไพรีทรอยด์สังเคราะห์ มีกลุ่มสารCyano                                                      อยู่ในโครงสร้างโมเลกุล ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดแมลง
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุง แมลงวัน มด มอด แมลงสาบ เห็บ หมัด ไร
วิธีใช้                ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในอัตรา 25 ซีซีผสมน้ำให้ได้ 1 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น
                         ในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร  
บรรจุุ                1 ลิตร/12ขวด   


ไซแทค10
คุณสมบัติ        สารกำจัดยุง ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดได้ดี
ประโยชน์        ใช้ป้องกันกำจัดยุงและแมลงวันในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้               ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในอัตรา 100 ซีซีผสมน้ำให้ได้ 5 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น

                       ในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
บรรจุุ              1 ลิตร/12ขวด


ไซแทค25
คุณสมบัติ        สารกำจัดยุง ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดได้ดี
ประโยชน์        ใช้ป้องกันกำจัดยุงและแมลงวันในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้               ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในอัตรา 40 ซีซีผสมน้ำให้ได้ 5 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีดพ่น

                       ในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
บรรจุุ              1 ลิตร/12ขวด

คลิกดู โบรชัวร์