เฮอร์รีเคน อัลตร้า (Hurricane Ultra)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดมือถือใช้พลังงานจากไฟฟ้า หัวฉีดแบบ Sonic ULV Nozzles สามารถปรับขึ้นลงได้ในแนวดิ่งตามต้องการและฉีดพ่นออกทั้ง 3 หัวฉีดพร้อมกัน ใช้งานง่ายสะดวก น้ำหนักเบา สามารถผลิตเม็ดฝอยละองยาได้ขนาด 10-12ไมครอน ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และ ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆเฮอร์รีเคน ยูแอลวี (Hurricane ULV)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดมือถือใช้พลังงานจากไฟฟ้า หัวฉีดแบบ Sonic ULV Nozzles สามารถปรับขึ้นลงได้ในแนวดิ่งตามต้องการและฉีดพ่นออกทั้ง 3 หัวฉีดพร้อมกัน ใช้งานง่ายสะดวก น้ำหนักเบา สามารถผลิตเม็ดฝอยละองยาได้ขนาด 10-12ไมครอน ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และ ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆไซโคลน อัลตร้า (Cyclone Ultra)
คุณสมบัติ: คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) หัวฉีดMicrotec ULV nozzlesใช้พลังงานจากไฟฟ้า หัวฉีดสามารถปรับขึ้นลงในแนวดิ่งได้ 45 องศา สามารถผลิตเม็ดละอองน้ำยาได้น้อยกว่า 20 ไมครอน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำยาและขนาดของเม็ดละอองยาได้ที่ปุ่ม Metering Valve ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และ ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆไซโคลน ยูแอลวี (Cyclone ULV)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) หัวฉีดMicrotec ULV nozzlesใช้พลังงานจากไฟฟ้า หัวฉีดสามารถปรับขึ้นลงในแนวดิ่งได้ 45 องศา สามารถผลิตเม็ดฝอยละองยาได้ขนาด 5-25 ไมครอน สามารถปรับอัตราการไหลของน้ำยาและขนาดของเม็ดละอองยาได้ที่ปุ่ม Metering Valve ใช้ฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรคต่างๆ และ ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ


คลิกดู โบรชัวร์

ไนท์สตาร์ (Nightstar)

คุณสมบัติ:  เครื่องพ่นเคมีชนิดฝอยละออง ( ULV )ขนาดใหญ่ ใช้พลังงานจากไฟฟ้า ฉีดพ่นแบบอัตโนมัติที่ให้กำลังฉีดพ่นมากกว่าเครื่องพ่นทั่วไป ใช้ง่ายสะดวก แข็งแรงทนทาน  ใช้มอเตอร์แบบ Single phase 50-60 Hertz  สามารถฉีดพ่นสารเคมีได้ทั้งชนิดน้ำและชนิดผง สามารถฉีดพ่นได้ไกลที่สุด 91 เมตร  สามารถผลิตฝอยละอองยาที่พ่นออกมาได้ขนาด  8-20 ไมครอน และสามารถปรับได้ถึง  30- 50 ไมครอน ใช้สำหรับฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคในโรงงานอุตสาหกรรม คลังสินค้าทางการเกษตร ฟาร์มปศุสัตว์และอาคารสถานที่ต่างๆ


คลิกดู โบรชัวร์