ซีแทค ซุปเปอร์
คุณสมบัติ       สารกำจัดยุงที่มีสารออกฤทธิ์สามชนิดมีฤทธิ์การทำลายแมลงแตกต่างกัน                         ทำให้แมลงยากต่อการสร้างสารออกมาต่อต้านจึงทำให้ไม่มีการดื้อยา                         ของแมลงต่อสารเคมี                        
ประโยชน์       ใช้ป้องกันกำจัดยุง แมลงวัน ตามบ้านเรือน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน                         สวนอาหาร สนามบิน ฯลฯ
วิธีใช้               ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด   


 ฟลูแทค ซุปเปอร์
คุณสมบัติ         สารกำจัดยุงที่ถูกผลิตขึ้นมาอยู่ในรูปสูตรน้ำมัน ประกอบด้วยสารออก                           ฤทธิ์กลุ่มไพรีทรอยด์ ใช้ได้ดีในกรณีที่แมลงดื้อต่อสารในกลุ่มออร์กา

                          โนคลอรีน ออร์กาโนฟอสเฟต สารไพรีทรอยด์และคาร์บาเมท ออกฤทธิ์

                          ได้อย่างรวดเร็ว (fast knock down)              
ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดยุงลาย ยุงก้นปล่อง ยุงรำคาญ และแมลงวัน
วิธีใช้                 ใช้กับเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นยูแอลวี
บรรจุุ                1 ลิตร/12ขวด   

  

คลิกดู โบรชัวร์

ไซแทค10
คุณสมบัติ        สารกำจัดยุง ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดได้ดี
ประโยชน์        ใช้ป้องกันกำจัดยุงและแมลงวันในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้               ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในอัตรา 100 ซีซีผสมน้ำให้ได้ 5 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีด

                         พ่น ในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด


ไซแทค25
คุณสมบัติ        สารกำจัดยุง ออกฤทธิ์ในการป้องกันและกำจัดได้ดี
ประโยชน์        ใช้ป้องกันกำจัดยุงและแมลงวันในบ้านเรือน หรืออาคารสถานที่ต่างๆ
วิธีใช้                ใช้ฉีดพ่นพื้นผิวในอัตรา 40 ซีซีผสมน้ำให้ได้ 5 ลิตร นำส่วนผสมนี้ไปฉีด

                         พ่นในอัตรา 25 ซีซี ต่อพื้นที่ 1 ตารางเมตร
บรรจุุ               1 ลิตร/12ขวด