บริษัท แทคซาโก (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 1007/22,24 หมู่7  ถนนเพชรเกษม   แขวงหนองค้างพลู

เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160

โทรศัพท์ : 02445-2053,02445-2054

โทรสาร   : 02445-4705

Email      : taxaco@sk-thai.com