ดิจิทอล คิลเลอร์
คุณสมบัติ         เหยื่อกำจัดมดสำเร็จรูป ปลอดภัยต่อสัตว์เลือดอุ่น ไม่มีสารระเหย กำจัดมดแบบตายต่อเนื่อง จึงทำให้
                        สามารถกำจัดมดตายทั้งรังและควบคุมมดได้นาน 5 เดือน 

ประโยชน์         ใช้กำจัดมดภายในบ้าน โดยเฉพาะมดเหม็น มดละเอียด มดคันไฟ
วิธีใช้                หยด ดิจิทอล คิลเลอร์ ในภาชนะบรรจุแล้วนำไปวางตรงที่มดชุกชุม หรือชอบเดินผ่าน หรือร่องแตก

                        ซึ่งเป็นที่หลบซ่อน หรืออาศัยของมด                        

บรรจุุ              80กรัม