โบรดิท็อป พาสต้า
คุณสมบัติ         เหยื่อพิษกำจัดหนูชนิด Single-feed anticoagulant ที่มีสูตรที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงใช้กับหนูโดย
                        เฉพาะจึงมีรสชาติที่หนูชอบกินและมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนูได้ดี 

ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดหนู
วิธีใช้                ให้วางเหยื่อพิษ โบรดิท็อป พาสต้า ลงในภาชนะรองรับแล้ววางไว้ตรงทางเดินของหนูที่หนูออกหา

                        กินส่วนใหญ่ควรวางไว้ในที่มืด โดยวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร และวางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน หรือ
                        จนกว่าจะไม่พบร่องรอยของหนู

บรรจุุ               100 กรัม

 

 


โบนิแร็ท พาสต้า
คุณสมบัต         เหยื่อพิษกำจัดหนูชนิด Single-feed anticoagulant ที่                         มีสูตรที่ผลิตขึ้นมาเฉพาะเจาะจงใช้กับหนูโดยเฉพาะ                         จึงมีรสชาติที่หนูชอบกินและมีประสิทธิภาพในการกำจัดหนูได้ดี    ประโยชน์         ใช้ป้องกันกำจัดหนู
วิธีใช้                ให้วางเหยื่อพิษโบรนิแร็ท พาสต้า ลงในภาชนะรองรับ
                         แล้ววางไว้ตรงทางเดินของหนูที่หนูออกหากิน

                         ส่วนใหญ่ควรวางไว้ในที่มืด โดยวางห่างกันจุดละ 1-2 เมตร                                 และวางติดต่อกันเป็นเวลา 5 วัน หรือจนกว่าจะไม่พบร่องรอย                               ของหนู

บรรจุุ                100 กรัม  

คลิกดู โบรชัวร์