ไดน่า-เจท แอล30 (Dyna-Jet L30)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ หัวฉีดพ่นแบบ Rotary Atomizer Porous ปรับขึ้นลงได้โดยอัตโนมัติขณะฉีดพ่น ใช้รีโมทควบคุมการทำงานและการฉีดพ่นภายในห้องคนขับ เสียงเงียบ สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวัน ประหยัดค่าน้ำมัน และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม สามารถผลิตฝอยละอองยาที่พ่นออกมาได้เล็กกว่า 25 ไมครอน ใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ


แม็กซี-โปร 2 ดี (Maxi-Pro 2D)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์แบบ2หัวฉีด เครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 18 แรงม้า  หัวพ่นเป็นแบบ Multimist Nozzle สามารถปรับได้ตามแนวราบและแนวดิ่งได้ 360 องศา ระบบควบคุมการพ่นสารเคมี และการทำงานของเครื่องยนต์ ใช้รีโมท คอนโทรล ควบคุมการไหลของสารเคมีซึ่งสามารถปรับโดยอัตโนมัติ หรือ โดยรีโมทคอนโทรล สามารถผลิตเม็ดละอองน้ำยาได้ไม่เกิน 20ไมครอน ใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ

คลิกดู โบรชัวร์

แม็กซี-โปร 2 พี (Maxipro 2P)
คุณสมบัติ: ครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์แบบ2หัวฉีด เครื่องยนต์ 2 สูบ 4 จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ 18 แรงม้า 
หัวพ่นเป็นแบบ Multimist  Nozzle สามารถปรับได้ตามแนวราบและแนวดิ่งได้ 360 องศา  ระบบควบคุมการพ่นสารเคมี และการทำงานของเครื่องยนต์ ใช้รีโมท คอนโทรล ควบคุมการไหลของสารเคมีซึ่งสามารถปรับโดยอัตโนมัติ หรือโดยรีโมทคอนโทรล สามารถผลิตเม็ดละอองน้ำยาได้ไม่เกิน 20ไมครอน ใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ


ใต้ฝุ่น วัน (Typhoon I)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ ทำงานด้วยเครื่องเบนซินชนิด 4 จังหวะชนิด 1หัวฉีด สามารถปรับหัวพ่นได้ 360 องศาทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หัวฉีดเป็นชนิด Multimist Nozzle ใช้สำหรับฉีดพ่นยูแอลวี ระบบควบคุม การฉีดพ่นสามารถควบคุมได้จากตัวเครื่องยนต์ และรีโมทคอนโทรล สามารถผลิตเม็ดละอองน้ำยาได้ 5-50ไมครอน ใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ 

คลิกดู โบรชัวร์

ใต้ฝุ่น 2 พี (Typhoon 2P)
คุณสมบัติ: เครื่องพ่นเคมีฝอยละออง (ULV) ชนิดติดตั้งบนรถยนต์ ทำงานด้วยเครื่องเบนซินชนิด 4 จังหวะชนิด 2หัวฉีด สามารถปรับหัวพ่นได้ 360 องศาทั้งแนวราบและแนวดิ่ง หัวฉีดเป็นชนิด Multimist Nozzle ใช้สำหรับฉีดพ่นยูแอลวี ระบบควบคุม การฉีดพ่นสามารถควบคุมได้จากตัวเครื่องยนต์ และรีโมทคอนโทรล สามารถผลิตเม็ดละอองน้ำยาได้ไม่เกิน 20ไมครอน ใช้ฉีดพ่นกำจัดแมลงพาหะนำโรคตามบ้านเรือนและอาคารสถานที่ต่างๆ 

คลิกดู โบรชัวร์