ทรายซาโก 1จี 
คุณสมบัติ        สารกำจัดลูกน้ำยุง ออกฤทธิ์ทำลายประสาทการหายใจของลูกน้ำ ยุง

                         ชนิด ต่างๆและสามารถกำจัดตัวอ่อนของแมลงชนิดอื่นๆได้ดี เช่น แมลง

                         หวี่ขาว  ริ้นน้ำจืด  ริ้นน้ำเค็ม ริ้นดำ เป็นต้น
ประโยชน์        ใช้ป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงต่างๆ เช่น ยุงลาย ควบคุมได้นาน 3 เดือน
วิธีใช้               1. ใส่ในภาชนะที่ใส่น้ำใช้ อัตรา 1 กรัมต่อน้ำ 10 ลิตร

                        2 . ใส่ ขาตู้กันมด แจกัน ใช้โรยในอัตรา 1/10 ช้อนชา
บรรจุุ               50 กรัม และ 25 กิโลกรัม