รีเจ็ทซิท
คุณสมบัติ      สารขับไล่นกที่สกัดมาจากสารที่มีอยู่ในเมล็ดองุ่นหรือดอกส้ม                                            ดอกมะลิมีความปลอดภัยสูงต่อคนและสัตว์เลี้ยงชนิดอื่นแต่มี 

                       ประสิทธิภาพในการขับไล่นก นกจะเกิดอาการแสบคันหลังได้รับสารและ                        จะบินหนีย้ายไปอยู่ที่อื่น
ประโยชน์       ใช้สำหรับขับไล่นก(สัตว์ปีก)ออกจากพื้นที่ที่ไม่ต้องการให้อยู่อาศัย
วิธีใช้              1.สำหรับการใช้งานในพื้นที่ปิด ใช้สารไล่นกในอัตราส่วน 30-60 ซีซี ต่อ

                        พื้นที่  100 ตารางเมตร

                        2.สำหรับการใช้งานในพื้นที่เปิด ใช้สารไล่นกในอัตราส่วน 500-1000 ซีซี

                       ต่อพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร
บรรจุุ              1 ลิตร/12ขวด